Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η ψυχική υγεία;


Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ψυχική υγεία είναι μια κατάσταση ευεξίας κατά την οποία το άτομο έχει επίγνωση των δυνατοτήτων του, καταφέρνει να ανταπεξέρχεται στις συνήθεις στρεσογόνες καταστάσεις της καθημερινότητας, μπορεί να εργάζεται παραγωγικά και εποικοδομητικά και είναι ικανό να συμμετέχει και να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο.
Που οφείλονται οι ψυχικές διαταραχές;


Οι ψυχικές διαταραχές είναι ασθένειες με βιολογική, ψυχολογική και κοινωνική αιτιοπαθογένεια. Τα συστήματα που κατά κύριο λόγο συμμετέχουν στην εκδήλωση των ψυχικών διαταραχών είναι το νευρικό (εγκέφαλος), το ενδοκρινικό (ορμόνες) και το ανοσοποιητικό (άμυνα του οργανισμού). Παράγοντες που σε βιολογικό επίπεδο δύναται να συντελούν στην εμφάνιση μιας ψυχικής διαταραχής είναι οι πιθανές επιπλοκές κατά την κύηση ή τον τοκετό, το γενετικό προφίλ, σωματικές καταστάσεις, θεραπευτικές παρεμβάσεις, η χρήση ουσιών και ο τρόπος ζωής. Στους ψυχολογικούς παράγοντες ανήκουν η προσωπικότητα (πχ. βαθμός ευσυνειδησίας, συναισθηματικής σταθερότητας, ταπεινότητας, νοητικής ευελιξίας, εξωστρέφειας, θετικής συναισθηματικότητας, βούλησης, ρεαλισμού, αυτοπεποίθησης), τα κίνητρα και οι εμπειρίες ζωής (είτε ως στρεσογόνες καταστάσεις, είτε ως πρότυπα μάθησης). Οι κοινωνικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την ανατροφή, την οικογένεια, τις συνθήκες διαβίωσης, την οικονομική κατάσταση, την παιδεία, την εργασία, την κοινωνική θέση, τους κοινωνικούς ρόλους, το πολιτισμικό πλαίσιο, τις δραστηριότητες, το κοινωνικό υποστηρικτικό δίκτυο και τα νομικά ζητήματα.